Toelichting

Nieuwe aanbieders

Beste sport- of cultuuraanbieder,

Welkom op de website www.kennismakingscursus.nl. Deze website wordt u aangeboden door de gemeente Zoetermeer. De website biedt u als vereniging de mogelijkheid de Zoetermeerse inwoners op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met uw sport- of cultuur- activiteiten.

De inwoners kunnen zich met enkele eenvoudige klikken aanmelden voor de cursus, waarbij u als aanbieder gelijk een melding krijgt. Na het sluiten van de inschrijvingsdatum ontvangt u een overzicht met de deelnemers.

Wat moet u hiervoor doen? Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheden van de website kunt u contact opnemen met de combinatiefunctionaris van de gemeente Zoetermeermeer via info@kennismakingscursus.nl. In deze mail vermeldt u de naam van de contactpersoon. De combinatiefunctionaris zal vervolgens contact met u contact opnemen voor een verdere toelichting.

 

 

Kosten voor deelnemers

Bij elke activiteit staat aangegeven wat de kosten zijn. In de meeste gevallen zal u bij de start van de activiteit gevraagd worden dit bedrag te voldoen. Soms wijkt een sportaanbieder hiervan af en zal u daarover vooraf informeren.

 

ZoetermeerPas en voordeelcheques
Een groot deel van de organisaties is aangesloten bij de ZoetermeerPas. De ZoetermeerPas geeft korting op – of gratis deelname aan – sportieve, educatieve en culturele activiteiten. Alle Zoetermeerders met een minimuminkomen kunnen een ZoetermeerPas aanvragen.

 

Bij de ZoetermeerPas ontvangt u voordeelcheques. Bij aangesloten organisaties (aangegeven met een groene stip bij de cursus) kunt u cheques 3 en 4 inleveren ter waarde van € 60,- per stuk als bijdrage in de contributie.

 

Cheques 5 en 6 zijn € 23,- per stuk waard en kunt u gebruiken voor deelname aan één kennismakingscursus naar keuze.

 

Tevens bestaat er nog een jongerencheque ter waarde van € 50,-. Deze cheque is speciaal voor jongeren van 6 tot en met 17 jaar oud (geboren tussen 01-01-1998 en 31-12-2009 en gelijk aan het gebruik van de cheques 3,4,5, en 6.

Kijk voor informatie, voorwaarden en actuele aanbiedingen op de website zoetermeer.nl/zoetermeerpas.

 

 

content
content
content